a) Chúng tôi liên kết với các đơn vị giao nhận như Viettel Post, GHN, GHTK….

b) Thời gian giao hàng từ 3-5 ngày làm việc.

c) Chỉ chuyển hàng trong nước. Không giao hàng quốc tế

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, chúng tôi sẽ thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.